Utställarinformation

Här hittar du information för dej som är utställare.

Sista dagen för anmälan är 28 februari 2021.

Hantverksmässan strävar efter att visa upp det genuint hållbara hantverket och vi lägger stor vikt vid det personliga uttrycksättet. Vår ambition är en mässa med hög kvalité. Sedan ett antal år har vi mellan 100-130 utställare på området.  

Vi har några kriterier vid val av hantverk:

  1. Bruksföremål
  2. Naturmaterial 
  3. Egna mönster/egen form
  4. Eget hantverk i hela kedjan 

För att få en bredd i typen av hantverk gör vi därför i begränsad omfattning vissa undantag från kriterierna. Men vi accepterar bara hantverk som uppfyller tre av de fyra kriterierna. Naturligtvis slinker produkter med som inte borde vara där men det försöker vi då rätta till för kommande år. Enbart produkter angivna på anmälningsblanketten får säljas. Skriv utförligt. Nya utställare som inte varit med tidigare måste bifoga tydliga bilder på sitt hantverk.

Priser Ordinarie utställningsyta är 3 x 2 m, Inomhus i bås 1500 kr, Utomhus under tak el marknadsstånd 1100 kr, Bord ingår.  Utomhus enbart plats 700 kr.  Priserna inkluderar el om så önskas.

Bekräftelse på deltagande skickas ut i början av april tillsammans med faktura. Ny utställare får besked om deltagande under mars.

Betalning Hyran skall vara oss tillhanda senast angivet förfallodatum på fakturan. Om inte betalning inkommit i tid tillfaller platsen annan sökande. Avbokning/ hyran återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.

Tider Mässkansli är bemannat fredag 11/9 mellan 13-19, lördag 7,30-17,30, söndag 9-16,30. Anmälan och inflyttning skall ske i god tid innan mässan öppnar. Ingen hoppackning får ske före stängning.

Mat Vi levererar ut lunchpaket från restaurangen till montern om så önskas. Beställning tas upp på plats.

Parkering Sker på särskild anvisad plats. För allas trivsel får körning inom området endast ske i samband med upp- och nedpackning. Bildekal ger fritt in- och utträde från området och parkering på angiven plats.

Logi ett 25-tal husvagnsplatser med el finns på området, pris 100 kr/natt (först till kvarn), Sandvikengården 0570-50025 

Övrigt Lunchbiljetter kan köpas av arrangören. Visning med utställarnas kläder samt övriga hantverk är ett uppskattat inslag under lördagen 

Utställare ansvarar för sina egna produkter. Vi fritar oss från ev skador eller förluster av föremål under mässan. 

Vi planerar för ett kringarrangemang beläget på tunet (mellan restaurangbyggnaden och Drängstugan) med inriktning fiske/fritid. Detta för att locka hiut fler besökare på mässan samt att förnya oss. Temat kommer vara från dåtid till nutid - allt från hantverk till nutidens teknik och eventuellt en fisketävling/workshop.