Gammelvalabussen

Turen Arvika - Edane - Skutboudden

Tiderna gäller alla dagar om inte annat anges längre ner i texten.
OKQ8                                                             09.45     
Rosendal (g:a Ica-Rosen)                          09.45     
Ramströms (Palmviken)                           09.50     
Järnvägsstation                                           09.50     
Grevinnan                                                     09.55     
Styckåsen Busshållplats                             09.55                                                                     
Furtan                                                             10.05     
Edane                                                              10.10     
Skutboudden                                          ca   10.20     


Åter till Arvika från Skuboudden                 18.10

Du som vill åka med - anmäl dig
Marianne Wikman 070-877 08 05, 
Allan Wikman 070-333 70 01, 
Ej Gammelvalafolk betalar 160 kr för entré och buss t.o.r
Beroende på behov kan turerna läggas om.
Turen körs av Wikmans buss Brunskog