Brunskogs keramik

  • Brunskogs keramik

Byggnaden uppfördes 1981. Bakom Brunskogs Keramik finns en kopia av Samuel Johanssons krukmakeri. Det är bara öppet under Gammelvala. Där kan man se en utställning på gamla krukor och även se hur man gör lerpipor.

Läs mer om Brunskog Keramik