Drängstugans kaffeservering

  • Drängstugan

Här kan du sommartid köpa kaffe, våfflor, småkakor och klengås.

Under Gammelvala finns Café Tunet här (se öppetider under fliken Gammelvala). På julmarknaden serveras kaffe med dopp. Under Hantverksmässan flyttas kaffeserveringen från Drängstugan till Sommarserveringen.

Den sk Drängstugan var Brunskogs första sockenstuga och byggdes 1835. Låg tidigare vid kyrkan och användes som bostad åt drängarna när bl a den nya kyrkan byggdes under 1870-talet. Året 1949 flyttades den till hembygdsgården ock kom då att bli den första byggnaden.