Vad är Gammelvala?

  • Gammelvala

Gammelvala arrangerades första gången 1963 och idén till det hela föddes vid en brasträff i Drängstugan där styrelsen och några av de äldre sockenborna var samlade.

Man resonerade sig fram till att återuppliva en del av de gamla arbeten som i självhushållets dagar förekom på bondgårdarna, yrken som var på väg att försvinna. Det var också ett försök att visa på några av de värden och glädjeämnen som trots allt fanns förr.

Första året nöjde man sig med ett veckoslutsarrangemang. Frödingspelet, som skrevs till invigningen av Frödingstenen 1959, samlade ca 1500 personer och Gammelvala i miniatyr samlade drygt 500 st. Med en sådan lyckad helg började man resonera om ett veckolångt arrangemang och kom överens om att kalla det Brunskogsveckan. Första året kom ca 8 000 besökare, året efter 16 000 och så rullade snöbollen vidare och blev allt större. Idag har vi ca 35 000 besökare. Vi fick många efterföljare lite varstans ute i landskapet, själva tyckte vi att det blev lite för många veckor, så vi beslöt oss att döpa om veckan till Gammelvala - den gamla världen.

Gammelvala och hembygdsgården har haft en enorm utveckling under åren. Idag finns ett 30-tal byggnader på området. En del av husen är hitflyttade från olika platser i Brunskog och Mangskog socken, andra är byggda på plats i gammal stil. Det visas ett 40-tal gamla yrken, både manliga och kvinnliga.

Man kan också pröva på värmländska matspecialiteter så som klengås eller nävgröt med fläsk. Det går åt omkring 1 ton skrädmjöl och 2 ton fläsk under veckan. För att få detta arrangemang att gå ihop krävs enorma arbetsinsatser. Vi är ca 350 personer samlade varje dag och totalt under veckan är det 600 personer som arbetar idéellt. Den enda ersättning som fås är mat och kaffe. Det är inte bara brunskogsbor som är med utan även folk från socknarna runt omkring, bl a Mangskog och Gunnarskog. Brunskogsbor i förskingring kommer också hem för att hjälpa till.

Vår förhoppning och strävan är fortsätta få de gamla hantverken att leva vidare men även att kunna bevara gamla miljöer och se till att det halvgamla också blir dokumenterat.